Om Modellfabrien

Modellfabriken är resultatet av många års arbete med olika företagsmodeller. Detta är en modell jag själv tagit fram för att effektivisera arbetssätt och rutiner för företag inom spelbranschen och framförallt för bingoföretag.